*

2460
לייעוץ ורכישה

תקנון

הצהרה משפטית

חשוב! אנא קראו היטב הצהרה משפטית זו לפני השימוש באתר.

אתר זה הינו בבעלותו, ניהולו הכללי והשוטף של קימברלי קלארק ישראל בע"מ ו/או תאגיד קימברלי-קלארק (להלן ביחד: "קימברלי-קלארק"), ומטרתו היא לספק למבקרים בו מידע, חינוך, בידור, ואפשרות ליצירת קשר. אתר זה, על כל מרכיביו המצוינים לעיל, לרבות וללא הגבלה לתוכן, תוכנה, תסריטים, גרפיקה, תמונות, צלילים, מוזיקה, סרטונים ומאפיינים אינטראקטיביים, מוגנים בזכויות יוצרים בבעלותו של קימברלי-קלארק.

אתר זה מיועד לשימוש אישי ושאינו מסחרי בלבד. כל שימוש לצורך העתקה, שחזור, פרסום מחדש, דיוור, פוסט, הפצה, העברה לגורם שלישי, או שינוי בכל אופן של כל חלק באתר הינו אסור בהחלט. כל שימוש באתר מהווה אישור שהנכם גדולים מגיל 18 שנים, או קטינים בעלי זכויות של בגיר, או שיש ברשותכם הסכמה של הורה לפי חוק או בגיר אפוטרופוס, וכי הנכם בעלי יכולת וזכות חוקית לאשר את כל התנאים, המגבלות, החובות, האישורים והאחריות במסגרת הצהרה משפטית זו. על כל מקרה, הנכם מאשרים בזאת כי אתם גדולים מגיל 13 שנים, היות שאתר זה אינו מיועד לילדים הקטנים מגיל 13 שנים. אם אינכם גדולים מגיל 13 שנים, אין להשתמש באתר shikma-hogla.co.il

כל השמות, הלוגואים והסימנים המסחריים הינם בבעלותו של קימברלי-קלארק וכל שימוש בחומרים אלו לכל מטרה שהיא ללא קבלת הסכמה בכתב מידי קימברלי-קלארק הינו אסור בהחלט.

קימברלי-קלארק ישמח לקבל מכם כל תגובה ולענות על כל שאלה שעשויה להיות לכם בנוגע למוצרים ולחברה. אם יש לכם רעיון לגבי מי מהמוצרים שלו או לגבי מוצר חדש, אנו יכולים לקבל רעיונות אלו במסגרת תכניות מובנות ומוגבלות בלבד שהקמנו למטרה זו, על מנת לשמור עליכם ועלינו כאחד. על ידי קבלת רעיונות מגורמים חיצוניים באמצעות תכניות מובנות בלבד, אנו מקווים להימנע מאי הבנות בין קימברלי-קלארק לביניכם באשר למקור הרעיונות.

העלאת פוסטים לאתר זה ושליחת דואר אלקטרוני לקימברלי-קלארק אינם חסויים, וקימברלי-קלארק אינו אחראי לכל שימוש או חשיפה של תכנים אלו. כל תקשורת וקבצים מצורפים הנשלחים על ידכם לאתר זה או לקימברלי-קלארק באמצעות דואר אלקטרוני הינם מורשים לשימוש על ידי קימברלי-קלארק לכל מטרה, מסחרית או אחרת, ללא כל פיצוי בגין שימוש בתכנים.

קימברלי-קלארק מאשר לכם בזאת שימוש באתר זה, כפי שנקבע בהצהרה משפטית זו. כל העתקה או הפצה של כל חלק מאתר זה בכל אמצעי ללא אישור מראש בכתב על ידי קימברלי-קלארק הינו אסור בהחלט. בנוסף, כל שינוי או עריכה של כל חלק מאתר זה מעבר לנדרש באופן הכרחי וסביר לצורך שימוש באתר למטרה לשמה נועד הינו אסור בהחלט.

על ידי העלאת תוכן לאתר זה, הנכם מאשרים את המצוין לעיל: (1) כי אתם גדולים מגיל 13 שנים; (2) כי אתם בעלי התוכן; (3) כי התוכן אמיתי ומדויק; (4) כי התוכן לא יגרום נזק לכל אדם או ישות מכל סוג; (5) כי התוכן אינו מפר זכויות יוצרים, סימן מסחרי, זכויות קניין, או זכויות פרסום ופרטיות של גורם שלישי; (6) כי התוכן אינו מהווה הפרה של כל חוק, תקנון, תקנה או פקודה מכל סוג; (7) כי התוכן לא ייחשב להשמצה, הוצאת דיבה, שנאה, גזענות על רקע מוצא או דת, תוכן פוגעני או הטרדה של צד שלישי; (8) כי לא קיבלתם תשלום בגין העלאת התוכן; (9) כי התוכן אינו מכיל אזכור לאתרים אחרים, כתובות דואר אלקטרוני, פרטי אנשי קשר, או מספרי טלפון; (10) אם התוכן מכיל תמונה או שם של אדם בר-זיהוי, כי ניתנה לכם רשותו של אותו אדם לכלול את תמונתו/שמו בתוכן שהעליתם לאתר; וכן (11) כי התוכן אינו מכיל וירוסים, תוכנות או קבצים אשר עלולים להזיק לאתר.

בגין כל תוכן שאתם מעלים לאתר, הנכם נותנים לקימברלי-קלארק זכות בלתי מוגבלת, שאין להשיבה ושאינה מוגבלת בזמן, הכוללת זכות ורישיון שניתן להעבירם לצד שלישי, לעשות שימוש, להעתיק, לשנות, למחוק לחלוטין, להתאים, לפרסם, לתרגם, לגזור ליצירות אחרות ו/או למכור ו/או להפיץ את התוכן ו/או לכלול אותו בכל צורה, אמצעי או טכנולוגיה ברחבי לעולם, ללא כל פיצוי שלכם. בנוסף, הנכם מעניקים בזאת לכל משתמש באתר רישיון ללא בלעדיות לקבלת גישה לתוכן שלכם ברחבי האתר וכן הרשאה להשתמש, לשחזר, להפיץ, לגזור ליצירות שונות, להציג ולהשתמש בתוכן זה כמורשה באמצעות פונקציונליות האתר, כמפורט בהצהרה משפטית זו.

כל התוכן שאתם מעלים הינו מורשה לשימוש על-ידי קימברלי-קלארק, לפי שיקול דעתו הבלעדי. קימברלי-קלארק שומר לעצמו את הזכות לשנות, לקצר או למחוק כל תוכן באתר אשר יימצא על ידי קימברלי-קלארק לפי שיקולו הבלעדי כמהווה הפרה של הקווים המנחים לתוכן או כל הפרה אחרת של ההצהרה המשפטית. קימברלי-קלארק אינו מבטיח למשתמש כל זכות לערוך או למחוק כל תוכן אשר הועלה על ידי המשתמש. דירוגי מוצרים ותגובות בכתב מפורסמים באופן כללי תוך 2-4 ימי עסקים. עם זאת, קימברלי-קלארק שומר לעצמו את הזכות להסיר או לדחות כל פוסט מכל סיבה שהיא. הנכם מצהירים בזאת כי אתם, ולא קימברלי-קלארק, אחראים על התוכן שאתם מוסרים.

לקבלת גישה למאפיינים מסוימים באתר, יהיה עליכם ליצור פרופיל משתמש. אסור בתכלית האיסור להשתמש בפרופיל משתמש שאינו שלכם, ללא קבלת רשות לכך. ביצירת פרופיל משתמש, חובה עליכם למסור מידע מלא ומדויק. האחריות על הפעילות המתבצעת במסגרת פרופיל המשתמש שלכם הינה באחריותכם הבלעדית, וחובה עליכם לשמור על סיסמת המשתמש שלכם מאובטחת. חובה עליכם ליידע באופן מיידי על כל פריצת אבטחה או שימוש לא מורשה בפרופיל המשתמש שלכם. למרות שקימברלי-קלארק אינו אחראי לכל אובדן או נזק שייגרמו לכם בעקבות שימוש לא מורשה בפרופיל המשתמש שלכם, אתם עלולים להיות אחראים לנזקים או הפסקים של קימברלי-קלארק או צד שלישי בעקבות שימוש לא מורשה שכזה.

קימברלי-קלארק אינו מאשר פעילות המהווה הפרה של זכויות יוצרים או זכויות של קניין רוחני באתר זה, ויסיר כל תוכן בגינו יתקבל דיווח הולם כי הוא מהווה הפרה של זכויות אלו. קימברלי-קלארק שומר לעצמו את הזכות להסיר כל תוכן ללא הודעה מראש. כמו כן, קימברלי-קלארק שומר לעצמו את הזכות לחסום כל גישה לאתר זה אם וכאשר נמצאתם מפרים זכויות אלו באופן חוזר. מפר זכויות אלו הוא מי שקיבל שתי הודעות או יותר בגין פעילות המפרה זכויות של צד שלישי ו/או אשר העלה תוכן אשר הוסר מאתר זה יותר מפעמיים. קימברלי-קלארק שומר לעצמו את הזכות להחליט האם התוכן הולם ועומד בהצהרה משפטית זו לעניין הפרת זכויות של צד שלישי, לרבות אך ללא הגבלה של חומרים פורנוגרפיים, תועבה, או השמצה, או שפה לא נאותה. קימברלי-קלארק רשאי להסיר תכנים אלו ו/או לחסום את הגישה שלכם להעלאת תכנים אלו המהווים הפרה של הצהרה משפטית זו בכל עת, ללא הודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתו הבלעדי. אם אתם מוצאים כי התוכן שלכם הועתק באופן המהווה הפרת זכויות, באפשרותכם להגיש הצהרה בהתאם לתקנה 17 בספר החוקים האמריקני, סעיף 512(c)2 על ידי העברת המידע הרשום לעיל לגורם האחראי מטעמנו על זכויות יוצרים: (1) חתימה פיזית או אלקטרונית של הגורם המוסמך לפעול בשם בעליו של הזכויות על התוכן האמור; (2) פרטים או תיאור של התוכן המוגן בזכויות יוצרים בגינו אתם טוענים כי בוצעה הפרת זכויות; (3) פרטים או תיאור של מיקום התוכן באתר בגינו אתם טוענים כי בוצעה הפרת זכויות; (4) כתובת מגורים, מספר טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני שלכם; (5) הצהרה שלכם כי יש בידיכם יסוד סביר להאמין כי התוכן האמור מהווה הפרה של זכויות היוצרים של בעלי התוכן, מי מטעמו, או החוק; וכן (6) הצהרה שלכם, המחייבת על פי חוק, כי המידע שמסרתם לעיל בהצהרתכם הוא מדויק וכי אתם בעליהם החוקיים של זכויות היוצרים או מורשים לפי חוק לפעול בשמו של הבעלים החוקיים של זכויות היוצרים של התוכן האמור. אנא צרו קשר עמנו, ליצירת קשר עם הגורם האחראי על תביעות בנוגע להפרת זכויות יוצרים באתר בקימברלי-קלארק.

המוצרים המופיעים באתר זה זמינים בישראל ויתכן כי לא יהיו זמינים בארצות אחרות. אתר זה מנוהל ומופעל על ידי קימברלי קלארק ישראל בע"מ, וקימברלי קלארק ישראל בע"מ אינה מתחייבת לכך שהמידע והתכנים המופיעים באתר, לרבות וללא הגבלה למידע, ביצועים, וחומרים אחרים לקידום המוצרים הרשומים לעיל, יהיו זמינים או ישימים לשימוש במדינות אחרות. בנוסף, חלק מהתוכנות באתר זה עשויות להיות בפיקוח של ממשלת ארצות הברית ויתכן כי אינן ניתנות להורדה או ייצוא אחר או ייצוא חוזר במדינות (או תושבים של מדינות) עבורן מוטל אמברגו על ידי ארצות הברית. על ידי הורדה או שימוש בתוכנה, אתם מצהירים בכך כי אינכם נמצאים או נשלטים על ידי מדינה או אזור שכזה.

קימברלי-קלארק אינו אחראי לדיוק, מהימנות, או שלמות התוכן (לרבות וללא הגבלה לתוכן ותמונות) באתר. במסגרת המותר בחוק, קימברלי-קלארק מסיר כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות וללא הגבלה לאחריות עקיפה של יכולת סחר או מהות מטרה ספציפית. יתרה מכך, קימברלי-קלארק אינו אחראי לכך שהאתר או השרת המאפשר את זמינותו של האתר נקיים מ'וירוסי' מחשב.

קימברלי-קלארק אינו אחראי לכל נזק מכל סוג, לרבות ולא הגבלה לנזקים מיוחדים או עקיפים, אשר ייגרמו בעקבות גישה או היעדר גישה שלכם לאתר זה, או שימוש או הסתמכות על אתר זה, על התכנים המוצגים בו. בנוסף, קימברלי-קלארק אינו מחויב לעדכן את האתר או התכנים בו ואינו אחראי על כל היעדר עדכון של המידע בו. יתרה מכך, קימברלי-קלארק אינו אחראי לשימוש שלכם באתרים אחרים אליהם ישנה גישה באתר זה באמצעות לינקים מסוימים. לינקים אלו ו'מקורות' אחרים הנמצאים באתר זה מהווים שירות לציבור באמצעות ברשת האינטרנט העולמית, והכללתם באתר זה אינה מהווה תמיכה או קשר מכל סוג ביניהם לבין קימברלי-קלארק.

התכנים הכלולים באתר מיועדים למטרת ידע בלבד, ואינם מיועדים למתן ייעוץ רפואי מכל סוג. לקבלת ייעוץ וטיפול רפואי, יש להיוועץ ברופא או בספק שירותי הבריאות הקבוע שלכם. אם אתם חווים בעיה המדאיגה אתכם, יש להיוועץ ברופא שלכם באופן מיידי.

קימברלי-קלארק שומר לעצמו את הזכות לשנות, לעדכן, להוסיף או להסיר חלקים מהצהרה משפטית זו בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי. אנא בדקו הצהרה משפטית זו מעת לעת, בשל שינויים אשר יתכנו בה. שימוש מתמשך שלכם באתר זה, לאחר פרסום שינויים בהצהרה משפטית זו, לרבות סעיף הפרטיות ב- shikma-hogla.co.il מהווה הסכמה שלכם לשינויים אלו. ניתן להוריד, לשמור או להדפיס העתק של הצהרה משפטית זו.

מדיניות פרטיות

פרטיות

אתר זה הינו בבעלותו, ניהולו ותפעולו של קימברלי קלארק ישראל בע"מ ו/או תאגיד קימברלי-קלארק (להלן ביחד: "קימברלי-קלארק"). אנו בקימברלי-קלארק מכירים בכך שמבקרים באתר שלנו עלולים להיות מודאגים באשר למידע שהם מספקים ולאופן בו אנו משתמשים במידע זה. מדיניות פרטיות זו מתייחסת לחששות אלו. מדיניות פרטיות זו עשויה להתעדכן מעת לעת, כך שיש לבדוק אותה מעת לעת. ישנן דרישות הסדרה ספציפיות באשר לשמירה על הפרטיות המקוונת של ילדים הקטנים מגיל 13 שנים. אנא ראו מידע תחת הכותרת "ילדים" בהמשך מסמך זה.

מידע שנאסף על ידנו

באתר זה, באפשרותכם לבחור לספק לקימברלי-קלארק מידע על עצמכם המהווה "מידע אישי שניתן לזיהוי". שימושכם באתר זה עשוי לכלול מתן פרטי מידע אחרים אשר אינם מהווים "מידע אישי שניתן לזיהוי". קימברלי-קלארק אינו אוסף באופן אישי מידע אישי הניתן לזיהוי לגביכם, אלא אם סיפקתם לנו מידע זה מרצונכם החופשי ובידיעתכם. באפשרותכם לבקר באתר מבלי למסור לנו פרטים אודותיכם או לחשוף מידע אודותיכם. עם זאת, על ידי מתן מידע אישי הניתן לזיהוי, כגון בקשתכם להצטרף לרשימת הדיוור, הנכם מרשים לנו ליצור עמכם קשר מעת לעת. שימו לב, כי כל תוכן אשר יועלה על ידכם לאתר הופך לתוכן מפורסם ואינו נחשב עוד למידע אישי שניתן לזיהוי, הנתון למדיניות פרטיות זו.

אופן איסוף מידע

מידע נאסף מכם באופן ישיר ובידיעתכם. ישנם מספר מאפיינים ותכונות באתר זה הדורשות רישום שלכם. עם רישומכם למאפיינים אלו, אנו עושים שימוש במידע שסיפקתם למטרת מתן המוצרים, השירותים, או מידע על המוצרים שביקשתם.

מה אנו עושים עם המידע?

כאשר אתם נרשמים מרצונכם החופשי לאתר זה, אנו מוסיפים את שמכם, כתובת דואר האלקטרוני שלכם וכתובת המגורים שלכם לרשימת הדיוור שלנו. אם אין ברצונכם לקבל דיוורים אלו, באפשרותכם לבקש להסיר עצמכם מרשימת דיוור זו בדף זה או בטלפון שמספרו 1800-42-32-32 ו/או בכל דרך אחרת בה התבצעה אליכם הפניה. עם אישורכם, אנו עשויים לשתף מידע כגון שמכם, כתובת הדואר האלקטרוני שלכם או כתובת המגורים שלכם עם חברות שנבחרו בקפידה ("שותפים"), המציעות דברים שעשויים לעניין אתכם והכל בכפוף להוראות החוק. הרשאתכם לכך ניתנת על ידי הסכמתכם להיכלל ברשימת התפוצה הכוללת תכנית עם שותפים. גם אם אישרתם להיכלל ברשימת התפוצה, תאריך הלידה שלכם, תאריכי הלידה של בני משפחתכם, ומידע אודות כרטיס האשראי שלכם לעולם לא יופצו לגורמים אחרים. באפשרותכם להסיר עצמכם מקבלת הצעות משותפים בכל עת בדף זה, באמצעות צור קשר, או בטלפון שמספרו 1800-42-32-32 (ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:30). השותפים שלנו אינם מורשים לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות שלכם למטרות שאינן הצגת הצעות ותוכניות רלוונטיות, והינם מחויבים לשמור על הפרטים שלכם סודיים. לעיתים, האתר שלנו כולל הודעות הקשורות לקידומים או תחרויות שאנו מקיימים, במסגרתם אנו עשויים לאפשר לכם לשלוח את מועמדותכם באופן אלקטרוני. כאשר זה המקרה, נעשה שימוש במידע שסופק על ידכם לצורך הקידום בפועל (היינו, על מנת ליצור עמכם קשר במידה שזכיתם).

פרסום מבוסס עניין

קימברלי-קלארק לוקח חלק בפרסום מבוסס עניין (התנהגות מקוונת). משמעות הדבר, היא שאתם עשויים לראות פרסומות באתר שלנו המותאמות אישית לאופן בו אתם גולשים ברשת או קונים, או שאתם עשויים לראות פרסומות של מוצרי קימברלי-קלארק באתרים אחרים המבוססות על התנהגות הגלישה שלכם ברשת. באפשרותכם להסיר עצמכם מפרסום מבוסס עניין זה באמצעות שיטות 'הסרה מרשימת תפוצה' שפורטו בסעיף הקודם. קימברלי-קלארק לוקח חלק בתכנית לרגולציה עצמית של ברית פרסום דיגיטלי. כחלק מתכנית רגולציה עצמית זו, קימברלי-קלארק תומך בשימוש בצלמית (אייקון) "Ad Choices" (בחירת פרסומות) בשותפות עם אבידון (Evidon).

פרטיות באפליקציות מובייל

באפשרותכם לבחור להוריד את אפליקציות המובייל המוצעות על ידי קימברלי-קלארק. בבחירתכם באחת או יותר מאפליקציות המובייל שלנו, אפליקציות אלו אוספות נתונים מסוימים באופן אוטומטי, כגון סוג הטלפון הנייד בו אתם משתמשים, מזהי מכשיר ייחודיים זמניים או קבועים (הקרויים לעיתים UDID) וכן מידע לגבי אופן השימוש שלכם באפליקציות. בנוסף, אפליקציות המובייל אוספות נתונים מסוימים המסופקים על-ידכם מרצונכם החופשי, כגון מידע לגבי מוצרים שסרקתם את הבר-קוד שלהם וכן מידע אודות רכישות, כגון מתי ביצעתם רכישה או הגבתם להצעה. אפליקציות המובייל שלנו עשויות לאסוף מידע מדויק באשר למיקום המכשיר שלכם, כגון מתי חיפשתם אחר חנות. עם זאת, עליכם לספק ראשית הרשאה באמצעות המכשיר שלכם לפני שהאפליקציה מקבלת מידע זה לגבי המיקום שלכם מטכנולוגיות דוגמת GPS, Wi-Fi, או סמיכות של אנטנה סלולארית (או שילוב של טכנולוגיות אלו). ספקי שירות מובייל עשויים לאסוף מידע ספציפי למכשיר, כגון מזהי מכשיר ייחודיים, כאשר אתם עושים שימוש באתר שלנו או באחת מאפליקציות המובייל שלנו.

עדכון פרופיל המשתמש שלכם

אנו מאפשרים לכם שליטה ואפשרויות מסוימות לגבי האופן בו אנו אוספים, משתמשים ומשתפים במידע האישי שלכם. על ידי עדכון פרופיל המשתמש שלכם או יצירת קשר עמנו, כמתואר במדיניות הפרטיות, באפשרותכם לבצע את הפעולות הבאות: (1) לתקן, לעדכן או למחוק את חשבון המשתמש שלכם; (2) לשנות את הבחירות שלכם לרישום, דיוור, וקבלת התראות; (3) לבחור האם לקבל מאיתנו הצעות וקידומים של המוצרים והשירותים שלנו, או מוצרים ושירותים אשר אנו חושבים שעשויים לעניין אתכם; (4) לבחור האם נשתף את פרטי הקשר שלכם עם השותפים שלנו על מנת שיוכלו לשלוח לכם הצעות וקידומים של המוצרים והשירותים שלהם; (5) לבחור האם לקבל פרסום מבוסס עניין; ו (6) לבקש גישה למידע האישי שיש לנו עליכם ולבקש שנשנה או נמחק אותו, ואנו נבקש מהשותפים עימם אנו חולקים את המידע לעשות זאת גם כן.

אמצעי אבטחה

קימברלי-קלארק נוקט באמצעי זהירות על מנת לשמור את המידע האישי שלכם מאובטח. מידע רגיש, כגון מספרי כרטיס אשראי, נאסף באתר אינטרנט מאובטח בפרוטוקול השומר על סודיות המידע. אין העברה של נתונים המבוצעת באינטרנט או ברשת ציבורית אחרת אשר יכולה להבטיח 100% אבטחה. אנו נוקטים במאמצים הולמים במטרה להבטיח כי ברגע שהמידע האישי שלכם הגיע לידינו, הוא יהיה מאובטח, אך אין באפשרותנו להתחייב לאבטחת המידע שאתם שולחים לנו.

ילדים

קימברלי-קלארק מחויבת להגן על פרטיותם המקוונת של ילדים ולשמור על האינטרנט שלנו בטוח. מדיניות הפרטיות שלנו ויישומיה משקפים חוקים ותקנות לשמירה על פרטיותם של ילדים. אנו לא אוספים בידיעה מידע אישי מילדים קטנים מגיל 13 שנים. כל תקשורת שאנו מקבלים ממבקרים המזוהה כמגיעה מילד הקטן מגיל 13 שנים אינה נשמרת על ידי קימברלי-קלארק. אנו מעודדים הורים או אפוטרופוסים לילדים הקטנים מגיל 13 שנים לבדוק ולפקח בקביעות אחר שימושם של הילדים בדואר האלקטרוני ובפעילויות מקוונות אחרות.

קוקי (Cookies)

כמו חברות רבות, גם קימברלי-קלארק משתמשת בטכנולוגיית קוקי (cookie) באתר האינטרנט. קוקי הוא מידע המאוחסן במחשב שלכם על ידי הדפדפן שלכם, במטרה לשמור את ההעדפות שלכם כאשר אתם מבקרים באתר מסוים. כאשר אתם מתחברים לחשבון שלכם, הקוקי אומר לנו האם ביקרתם אותנו בעבר או שאתם מבקרים חדשים. הקוקי לא מכיל כל מידע אישי אודותיכם או מספק לנו דרך ליצור עימכם קשר, ואינו מייצא כל מידע מהמחשב שלכם. אנו משתמשים בקוקי על מנת לזהות מאפיינים של האתר בהם הבעתם את העניין הרב ביותר, על מנת שנוכל לספק לכם יותר ממה שמעניין אתכם. אנו משתמשים בפיקסלים, או קבצי GIF שקופים, לניהול הפרסום המקוון. קבצים אלו מאפשרים לנו לאתר קוקי ספציפי בדפדפן האינטרנט שלכם, אשר בתורו מאפשר לנו ללמוד אילו פרסומות מביאות משתמשים לאתר שלנו. הקוקי הונח על ידנו או על ידי מפרסם אשר עובד עמנו. בעזרת קוקיז ופיקסלים, המידע שאנו אוספים ומשתפים הוא אנונימי ולא בר זיהוי ברמה האישית. אם אינכם מאפשרים לדפדפן שלכם לקבל קוקיז, יתכן שלא תהיה לכם גישה למאפיינים ופונקציונליות מסוימים באתר זה.

יצירת קשר

אם יש לכם שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, אנא צרו עמנו קשר באמצעות צור קשר או בטלפון שמספרו 1800-42-32-32 (ימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:30), או כתבו לנו בדואר לכתובת:

קימברלי קלארק ישראל בע"מ דרך ת"א-רמלה, ת.ד. 231. רמלה 7210102

 

מדיניות תכניות נושאות פרסים

זכאות

עובדי תאגיד קימברלי-קלארק, על החברות הבנות של התאגיד, שותפים, מפרסמים וסוכנויות קידום, ספקים, וחברות אחרות המקיימות קשר של פיתוח או ייצור בהקשר של תכנית פרסים, וכן בני משפחה מקרבה ראשונה (בני זוג, הורים, אחים ואחיות, ילדים ובני זוגם, ללא תלות במקום המגורים) וכן בני משק הבית של כל אחד מעובדים אלו, בין אם קרובי משפחה או לא, אינם מורשים להגיש מועמדות לתכנית פרסים.

היתרים

כל ההחלטות בנוגע ליישום פרס הינן סופיות ונתונות לשיקול דעתו הבלעדי של תאגיד קימברלי-קלארק והבאים מטעמו. רישום כמועמד לפרס מהווה הסכמה של המועמד להשתמש בשם, תמונה, קול, תיאור וצילומים של המועמד למטרות פרסום ללא פיצוי או קבלת אישור לכך בהינתן שקיבלה את הפרס, ובלבד שאינם מהווים עבירה על החוק. רישום כמועמד לפרס מהווה הסכמה של המועמד לשחרר את תאגיד קימברלי-קלארק, חברות הבנות של התאגיד, שותפיו והבאים מטעמו מכל תביעה, נזק, אחריות, פציעה או הוצאות בעקבות השתתפות המועמד בתכנית הפרס.

גילוי נאות

יתרה מכך, תאגיד קימברלי-קלארק אינו אחראי לכל טעות טיפוגרפית או טעות הדפסה, בהצעה או בהכרזה של הפרס. תאגיד קימברלי-קלארק אינו אחראי לאובדן, איחור, השחתה, אי קבלה או כל בעיה אחרת בחומרים של תכנית הפרס, או כל אי זמינות או כשל תקשורת או חיבור אינטרנט. אם מכל סיבה שהיא, תכנית הפרס נפגמה בחוסר יושרה או התנהלות לא הולמת, תאגיד קימברלי-קלארק שומר לעצמו הזכות לבטל, לשנות, או להשהות את התכנית.

 

כל הזכויות שמורות לקימברלי קלארק ישראל בע"מ הצהרת פרטיות ותנאי שימוש קימברלי-קלארק ישראל בע"מ מפת האתר לייעוץ ורכישה

*

2460